AUTOMEX SERWIS
Zakład Automatyki

80-172 Gdańsk,
ul. Morenowa 103

tel/fax 48 58 3487338

auserwis@wp.pl